Avís Legal

Avís Legal

Avís Legal

Amb la finalitat de complir amb la legalitat vigent i atorgar seguretat i confiança a tots els usuaris, t’informem, en virtut de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, que aquesta pàgina web és propietat de l’ASSOCIACIÓ ELISAVA ALUMNI (d’ara endavant ELISAVA ALUMNI), amb el CIF G64210214 i domicili social a LA RAMBLA Nº 30 – 32 08002, BARCELONA, inscrita al Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 32.462 de la primera secció.

Per qualsevol consulta o proposta, contacteu amb nosaltres mitjançant l’e-mail: alumni@elisava.net.

Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya i hi queda sotmesa, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta web.

L’accés a la nostra pàgina web per part de l’USUARI és gratuït i està condicionat a la lectura prèvia i acceptació íntegra, expressa i sense reserves d’aquestes CONDICIONS GENERALS D’ÚS vigents al moment de l’accés, que preguem que llegeixes detingudament. L’USUARI, al moment que utilitza el nostre portal, els continguts o serveis, accepta i se sotmet expressament a les condicions generals d’ús del dit portal. Si l’usuari no estigués d’acord amb aquestes condicions d’ús, haurà d’abstenir-se d’usar aquest portal i operar per mitjà d’aquest.

El subministrament de dades personals i la compra de serveis a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys o, si és procedent, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar. 

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-la de la xarxa, així com els serveis i continguts manllevats, tot això de forma unilateral i sense avís previ.

 

A. Propietat Intel·lectual

Tots els continguts, textos, imatges, i codis font són propietat d’ELISAVA ALUMNI o de tercers que n’han adquirit drets d’explotació i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

L’usuari únicament té el dret a un ús privat dels dits drets, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o qualsevol dret que pertanyi al seu titular.

ELISAVA ALUMNI és una marca registrada, i està prohibida la reproducció, imitació, utilització o inserció d’aquestes marques sense la nostra autorització deguda.

L’establiment dels enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre el dit portal. Així mateix, el simple fet d’establir un enllaç a la nostra pàgina web no dóna dret a concedir-se la categoria de col·laborador o soci.

Està absolutament prohibida la imitació, ja sigui total o parcial del nostre portal.

B. Condicions d’Accés a la pàgina web

L’accés a la nostra pàgina web és gratuït i no exigeix subscripció o registre previ. No obstant això, l’accés al Campus Virtual està reservat als ALUMNI registrats prèviament que hauran d’identificar-se mitjançant contrasenyes tal i com es detalla a l’apartat següent.

L’enviament de les dades personals implica l’acceptació expressa per part de l’USUARI de la nostra Política de Privacitat.

L’usuari ha d’accedir a la nostra pàgina web conforme a la bona fe, les normes d’ordre públic, a aquestes Condicions Generals d’ús. L’accés al nostre lloc web es realitza sota la responsabilitat pròpia i exclusiva de l’usuari, que respondrà, en tot cas, dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

L’usuari té expressament prohibit la utilització i obtenció dels serveis i continguts que s’ofereixen en aquesta pàgina web, per procediments diferents als estipulats en aquestes condicions d’ús i, si és procedent, en les condicions particulars que regulen el registre com ALUMNI.

Tenint en compte la impossibilitat de control referent a la informació, continguts i serveis que continguin altres llocs web als quals es pugui accedir a través dels enllaços que la nostra pàgina web pugui posar a la seva disposició, et comuniquem que ELISAVA queda eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar per la utilització d’aquelles pàgines web alienes a la nostra empresa per part de l’usuari.

ELISAVA ALUMNI es reserva el dret unilateral i sense avís previ de donar de baixa qualsevol USUARI que la organització entengui que ha vulnerat les condicions  que regeixen l’ús de la nostra pàgina web, sense que l’USUARI tingui dret a reclamació de cap tipus per aquest tipus d’acció. Així mateix, es reserva el dret d’exercir les accions legals oportunes contra aquells que vulneren aquestes condicions generals d’ús i l’USUARI accepta que la no iniciació d’aquestes accions no constitueix una renuncia formal de les dites accions. Així que aquestes romandran vigents fins els terminis de prescripció de les infraccions.

 

C. Condicions d’Accés al Campus Virtual

L’accés al campus virtual està restringit als usuaris que hagin adquirit la condició d’ALUMNI d’acord amb el procediment establert en aquesta pàgina web i que es detalla en el document de Condicions de Contractació.

L’accés al Campus Virtual és personal i individual.

L’ALUMNI es compromet a:

 1. Mantenir en secret la seva identificació (claus d’accés), i és el responsable de qualsevol activitat o mal ús que un tercer dugui a terme mitjançant aquesta identificació, sigui amb el seu consentiment o per negligència.
 2. Notificar a ELISAVA, tan aviat com sigui possible, la pèrdua d’aquesta informació o l’accés no autoritzat per part de tercers.
 3. Utilitzar els continguts i els serveis del Campus Virtual d’una manera correcta, d’acord amb el que especifiqui la legislació vigent i evitant qualsevol actuació il·lícita o lesiva de drets o interessos de tercers.
 4. Observar una actitud i un llenguatge respectuosos a les comunicacions amb altres ALUMNI, tant en espais públics com privats, i a no transmetre o difondre opinions o continguts il·legals, difamatoris, ofensius o que atenen contra els valors i la dignitat de les persones.
 5. Mantenir la confidencialitat de les comunicacions privades que rebi i a no posar a disposició de tercers, amb la finalitat que sigui, dades obtingudes mitjançant llistes de distribució o per medi d’espais públics del Campus Virtual.
 6. A no utilitzar els espais públics del Campus Virtual per a finalitats comercials o publicitàries, especialment les dades contingudes al directori d’alumnes publicat. 

ELISAVA ALUMNI no assumeix cap responsabilitat en relació amb les conductes individuals dels ALUMNI ni de les relacions privades que es puguin establir entre ells, ja sigui mitjançant els espais públics o privats, ni tampoc pels continguts i les declaracions que es facin als fòrums de discussió que es posen a disposició dels ALUMNI. No obstant això, ELISAVA ALUMNI velarà pel compliment d’aquestes condicions d’ús.

ELISAVA ALUMNI es reserva el dret unilateral i sense avís previ de donar de baixa a qualsevol ALUMNI que entengui que ha vulnerat les condicions que regeixen l’ús de la nostra pàgina web i/o del Campus Virtual, sense que l’ALUMNI tingui dret a reclamació de cap tipus per aquest tipus d’acció.

 

D. Política de privacitat

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de ELISAVA ALUMNI i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de l'usuari a tot moment i de no recaptar informació innecessària sobre l'Usuari. A continuació, li proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privadesa en relació amb les dades personals que recaptem, explicant-li:

 • Qui és el responsable del tractament de les seves dades.
 • Para quines finalitats recaptem les dades que li sol·licitem.
 • Quin és la legitimació per al seu tractament.
 • Durant quant temps els conservem.
 • A quins destinataris es comuniquen les seves dades.
 • Quins són els seus drets.

 

Responsable:

ASSOCIACIÓ ELISAVA ALUMNI (G64210214)
La Rambla, 30-32
08002 Barcelona
alumni@elisava.net

Finalitats, legitimació i conservació dels tractaments de les dades enviades a través de:

 • FORMULARIS DE CONTACTE I SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ.

Finalitat: Facilitar-li un mitjà perquè pugui posar-se en contacte amb nosaltres i contestar a les seves sol·licituds d'informació, així com enviar-li comunicacions dels nostres programes formatius, activitats i serveis, inclusivament per mitjans electrònics (Correu electrònic, SMS, WhatsApp), si marca la casella d'acceptació.

Legitimació: El consentiment de l'usuari en sol·licitar-nos informació a través del nostre formulari de contactes i en marcar la casella d'acceptació d'enviament d'informació.

Conservació: Una vegada resulta la seva sol·licitud per mitjà del nostre formulari o contestada per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament, i en cas d'haver acceptat rebre enviaments comercials, fins que sol·liciti la baixa d'aquests.

 • FORMULARI FES-TE ALUMNI.

Finalitat: Donar-li d'alta com Alumni i permetre'ls l'accés als serveis reservats als Alumni de la nostra web i informar-lo de les nostres programes formatius, activitats i serveis, així com enviar-li comunicacions comercials dels nostres productes, serveis inclusivament per mitjans electrònics (Correu electrònic, SMS, WhatsApp), si no s'oposa.

Legitimació: El consentiment de l'usuari en donar-se d'alta a través del formulari i interès legítim de Elisava a mantenir informats als seus Alumni sobre els seus programes formatius i serveis si no s'oposen.

Conservació: Fins que l'Alumni sol·liciti la seva baixa i posteriorment durant els terminis legalment previstos.

 • ENVIAMENT DE CORREUS ELECTRÒNICS.

Finalitat: Contestar a les seves sol·licituds d'informació, atendre les seves peticions i respondre les seves consultes o dubtes.

Legitimació: El consentiment de l'usuari en sol·licitar-nos informació a través de l'adreça de correu electrònic.

Conservació: Una vegada resulta contestada la seva petició per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament.

 • SUBSCRIPCIÓ A NOSTRA NEWSLETTER

Finalitat: Enviament del nostre butlletí comercial i de comunicacions informatives i publicitàries sobre els nostres programes formatius, activitats i serveis que siguin del seu interès, fins i tot per mitjans electrònics (Correu electrònic, SMS, WhatsApp).

Legitimació: El consentiment de l'usuari en subscriure's als nostres enviaments comercials i/o newsletters.

Conservació: Fins que l'interessat arrebossat el consentiment i sol·liciti la baixa del servei.

Obligació de facilitar-nos les seves dades personals i conseqüències de no fer-ho.

El subministrament de dades personals requereix una edat mínima de 14 anys, o si escau, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.

Les dades personals sol·licitades són necessàries per gestionar les seves sol·licituds i/o prestar-li els serveis que pugui contractar, per la qual cosa, si no ens els facilita, no podrem atendre-li correctament ni prestar-li el servei que ha sol·licitat.

Destinataris de les seves dades

Les seves dades són confidencials i no se cediran a tercers, tret que existeixi obligació legal.

Drets en relació amb les seves dades personals

Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment a qualsevol moment, quan el mateix s'hagi atorgat per al tractament de les seves dades. En cap cas, la retirada d'aquest consentiment condiciona l'execució del contracte de subscripció o les relacions generades amb anterioritat.

Igualment, pot exercir els següents drets:

 • Sol·licitar l'accés a les seves dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes.
 • Sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats pels quals van ser recollits.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament en determinades circumstàncies.
 • Sol·licitar l'oposició al tractament de les seves dades per motius relacionats amb la seva situació particular.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos previstos en la normativa.
 • Altres drets reconeguts en les normatives aplicables.

On i com sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit al responsable a la seva adreça postal o electrònica (indicades a l'apartat A), indicant la referencia "Dades Personals", especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.

En cas de divergències amb l'empresa en relació amb el tractament de les seves dades, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Cookies

Aquesta pàgina web, únicament utilitza cookies tècniques, de personalització i anàlisi, pròpies i de tercers (Google Analytics), que en cap cas tracten dades de caràcter personal ni capten hàbits de navegació per a finalitats publicitàries.

Per això, en accedir a la nostra web, en compliment de l'article 22 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, en tractar cookies d'anàlisi, li hem sol·licitat el seu consentiment per al seu ús i facilitat informació d'aquestes, que en tot cas s'instal·laran passat un termini de temps prudencial perquè l'usuari tingui temps de decidir prestar el seu consentiment o no.

Seguretat de les seves dades personals

Amb l'objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l'informem que hem adoptat totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració, pèrdua, i tractaments o accessos no autoritzats.

Actualització de les seves dades

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en ells, en cas contrari, no responem de la veracitat d'aquests.

No ens fem responsables de la política de privadesa respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

La present Política de Privadesa pot ser modificada per adaptar-les als canvis que es produeixi a la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d'aquesta Web.

 

E. Responsabilitats

Quan es posa a disposició de l’usuari aquesta pàgina web, volem oferir-te un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la presentació del dit servei, així com en els medis tecnològics utilitzats. No obstant, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d’alguna manera puguin danyar el sistema informàtic de l’usuari.

L’USUARI assumeix l’exempció de qualsevol responsabilitat d’ELISAVA ALUMNI per causes de força major, incloses les fallides tecnològiques pròpies o alienes derivades de l’estat actual de la tecnologia.

L’USUARI té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una sobrecàrrega excessiva del funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o sistema operatiu que alteri el funcionament normal de la nostra web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

L’usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús de la nostra pàgina web, i és l’únic responsable de tot efecte directe i indirecte que provingui sobre la pàgina web, incloent, de manera enunciativa i no limitadora, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, obligant l’usuari a mantenir indemne a ELISAVA ALUMNI per qualsevol reclamació derivada, directa o indirectament de dits fets.

ELISAVA ALUMNI no garanteix l’exactitud, veracitat i vigència dels continguts d’aquesta pàgina web, ja siguin propis, de tercers, o que es puguin enllaçar a altres llocs web, així qualsevol responsabilitat derivada de l’ús dels dits continguts quedin totalment exonerats.

ELISAVA ALUMNI queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, inclòs el pagament d’honoraris a advocats, per les demandes i reclamacions originades per tercers  pel l’incompliment per part de l’USUARI de les nostres condicions d’ús, accés i política de privacitat, o qualsevol altra reclamació per l’incompliment de la legislació vigent.

L’USUARI reconeix que ha entès tota la informació referent a les condicions d’ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per a l’exclusió de l’error de les dites condicions, i per tant, les accepta integrament i expressament.

L’USUARI és plenament conscient que la mera navegació per aquesta pàgina web, així com la utilització dels serveis, implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús.

Tot el que és referent a la nostra pàgina web, es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut d’aquesta pàgina web, totes les parts se sotmeten, amb renuncia expressa a qualsevol altre privilegi, als Jutjats i Tribunals competents en cada cas.

F. Vigència de les condicions generals d’accés a la web

Les presents Condicions Generals d'Ús han estat modificades amb data 25/05/2018 A qualsevol moment podem procedir a la seva modificació: per favor, comprovi la data d'emissió en cada ocasió en què es connecti a la nostra pàgina Web i així tindrà la certesa que no s'ha produït modificació alguna que li afecti.

Per a qualsevol qüestió respecte a les Condicions d'Ús de la nostra pàgina web, pot posar-se en contacte amb nosaltres en les dades a dalt indicades, o amb Lant Advocats en info@lant-advocats.com o en www.lant-abogados.com